Ing. Patrik ŠEVČÍK 

znalec v odbore stavebníctvo

zapísaný pod číslom 915168 do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odvetviach: