Zoznam podkladov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie hodnoty jednotlivých nehnuteľností:

1. BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY

2. RODINNÉ DOMY, REKREAČNÉ DOMY, CHATY A CHALUPY

3. POZEMKY

4. PREVÁDZKOVÉ A PODNIKATEĽSKÉ PRIESTORY 

(administratívne a obchodné budovy, výrobné haly, skladovacie haly, výrobné areály, poľnohospodárske areály)