OBJEDNÁVKA ZNALECKÉHO ÚKONU

OBJEDNÁVKA ZNALECKÉHO ÚKONU

V ODVETVÍ ODHAD HODNOTY NEHNUTEĽNOSTÍ

ŽIADOSŤ O ZNALECKÝ ÚKON


V ODVETVIACH:
POZEMNÉ STAVBY, DOPRAVNÉ STAVBY A STAVEBNÝ MATERIÁL